Menu Sluiten

ANBI Instelling

Stichting Paardenopvang Achterhoek is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Instelling aangemerkt.

Gewone giften aan culturele ANBI.

U mag daarom uw gewone giften, donaties, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de Stichting Paardenopvang Achterhoek als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven.

Periodieke giften aan culturele ANBI.

Uw gift is een periodieke gift als:
1.U de gift hebt laten vastleggen
2.U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
3.Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
4.U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
5.De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
6.De ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
U mag een periodieke gift aftrekken als u die gift doet aan een:
1. algemeen nut beogende instelling (ANBI);
2. culturele ANBI.

De Stichting Paardenopvang Achterhoek hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over giften, donaties, schenkingen en erfenissen; alles wat u de Stichting schenkt komt dus ook daadwerkelijk bij de Stichting terecht.
Op de website van de Belastingdienst kunt u nog meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen daarvan.

RSIN (fiscaal nummer): 820958888
KvK nummer: 09202363
Contactgegevens:
Bodendijk 1
7121 GH  AALTEN

Bestuur

Naam: Simmelink, Gerrit
Datum in functie: 02-07-2009
Functie: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Ellen Scholtens
Datum in functie: 01-04-2022
Functie: Penningmeester/Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Kuijk, Shauni
Datum in functie: 01-09-2020
Functie: Bestuurder
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Bestuurders ontvangen geen beloning.

Het beleidsplan en het financiële verslag is te lezen door op onderstaande links te klikken:
Beleidsplan
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Volg ons en Vind ons leuk: