Menu Sluiten

Adoptie

Wilt u een paard of pony adopteren, dan hanteren wij de volgende voorwaarden:

  • Het paard of de pony wordt uitsluitend geplaatst bij particulieren.
  • Er wordt een overeenkomst opgesteld met voorwaarden waaraan u zicht dient te houden.
  • Na adoptie is de adoptant verplicht regelmatig contact te onderhouden met Stichting Paardenopvang Achterhoek.
  • Voor adoptie wordt een eenmalig bedrag vastgesteld en ligt, afhankelijk van leeftijd, maat en mogelijkheden, vanaf € 100,00.
  • De adoptant staat een controle toe. Indien blijkt dat, naar oordeel van Stichting Paardenopvang Achterhoek, de verzorging van het herplaatste paard of pony te wensen overlaat, dan heeft Stichting Paardenopvang Achterhoek het recht om het herplaatste paard of pony ergens anders onder te brengen. De gedane adoptiekosten bij herplaatsing zal niet worden gerestitueerd.
  • Indien de adoptant, om wat voor reden dan ook, niet meer in staat is voor het paard of de pony te zorgen, dan zal het paard of de pony terug genomen worden door Stichting Paardenopvang Achterhoek, zodat er een andere plek kan worden gevonden. Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit niet gebeurd. Wanneer u voor een paard kiest, dan is dat voor het leven. Het paard mag hoe dan ook niet in het handelscircuit terechtkomen.
  • Bij overlijden van het herplaatste paard of pony verwachten wij een bewijs van overlijden van de dierenarts.
  • Het hebben van een particuliere WA-verzekering is verplicht! Stichting Paardenopvang aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door het paard of pony aangerichte schade of letsels, in welke vorm dan ook!
  • Zonder toestemming van Stichting Paardenopvang Achterhoek mag het paard of pony niet aan evenementen (o.a. wedstrijden, keuringen) deelnemen, mag er niet mee gefokt worden, etc.

Wanneer u niet over voldoende financiële middelen beschikt, doe uzelf en het paard of pony een plezier en begin hier niet aan! Stichting Paardenopvang Achterhoek plaatst een paard of pony voor het leven en verwacht van u dan ook dat u het paard goed verzorgt en onderhoudt.
Wanneer u kiest voor adoptie van een van onze paarden of pony’s, dient u dit te doen vanuit een ideologisch oogpunt en niet vanuit een financieel oogpunt!
Goede hoefverzorging, tijdige inentingen en het toedienen van ontwormingsmiddelen behoren daarbij. Indien het paard ziek is, dient u een dierenarts te raadplegen.
U geeft uw adoptie- paard of pony een goede huisvesting (goede stal en weidegang).

Als u nog een vraag hebt over het adopteren van een paard of pony, neem gerust contact op met:
Gerrit Simmelink
Telefoonnummer: 06-53566691
e-mail: info@paardenopvangachterhoek.nl.