SponsorKliks Actie

De “dure” maanden komen er weer aan. Een mooi moment om kans te maken op 4 x € 250 met de
“win je aankoopbedrag terug” actie! Bovendien maakt Stichting Paardenopvang Achterhoek kans op een bonus van maar liefst: €1.000!

Het enige dat je hoeft te doen is minimaal 3 bestelknoppen te installeren in je browser en in november en/of december 2019 een (of meerdere) bestelling(en) via SponsorKliks te doen.
Die bestelknoppen installeren is met een paar seconden gedaan. Bekijk hier onze video hoe je dat eenvoudig doet. En dat is alles!

Bekijk hier de voorwaarden om mee te doen (minimaal 18 jaar etc.).
In november en december worden de meeste bestellingen gedaan. Laat Stichting Paardenopvang Achterhoek hiervan meeprofiteren.  Want heb je de bestelknoppen geïnstalleerd dan heeft Stichting Paardenopvang Achterhoek daar ook nog in de toekomst profijt van. WIN-WIN-WIN-WIN dus! 🙂 Vandaar deze actie. Gewoon doen!
Kan Stichting Paardenopvang Achterhoek dus wel een extra financiële injectie gebruiken?
Doe dan mee en profiteer niet alleen zelf maar laat Stichting Paardenopvang Achterhoek ook gelijk kans maken op 1000 EURO netto!

Vrijwilliger worden

Foto Margriet Markerink

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor de werkzaamheden rond en met de paarden, voor één of meerdere dagen in de week. We zoeken iemand die werken geen probleem vindt, het fijn vindt om met paarden om te gaan en vooral rustig van aard is. De werkzaamheden bestaan allereerst uit het uitmesten van de stallen en de weides. Daarnaast zijn er vele klussen en klusjes die gedaan moeten worden om voor de paarden een fijne omgeving te maken. Natuurlijk mag je ook contact maken met de paarden, maar dat kan alleen op een rustige benadering van de dieren. De meeste paarden vinden het fijn om geborsteld te worden. Mochten we zien dat je op een natuurlijke wijze met de paarden om kan gaan, dan is er meer mogelijk. Dat laatste gaat dan uiteraard eerst in overleg. De werkzaamheden en het omgaan met de paarden vinden plaats tussen 10:00 uur en 14:30 uur. Uiteraard drinken we samen ergens een kop koffie of iets dergelijks en de lunch gebruiken we samen (wel je eigen boterhammen meenemen).

Heb je interesse stuur dan een mail naar: info@paardenopvangachterhoek.nl .

Beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING PAARDENOPVANG ACHTERHOEK

Voorwoord:
De Stichting is opgericht vanuit de gedachte dat paarden en pony’s recht hebben op een fatsoenlijk bestaan, ongeacht eventuele beperkingen of gebreken. De Stichting biedt huisvesting wat gericht is op het welzijn van de paarden en pony’s.

Inhoudsopgave:
Doelstellingen
Vrijwilligers
Sponsors
Werving meer fondsen
Bestuur
Adresgegevens

Doelstellingen:
a. opvang van paarden en pony’s die verwaarloosd zijn;
b. opvang van paarden en pony’s die in beslag zijn genomen;
c. opvang van paarden en pony’s die door de eigenaar niet meer kunnen worden verzorgd, om welke reden dan ook;
d. opvang van paarden en pony’s met een blessure waardoor ze niet meer bruikbaar zijn voor de sport en/of recreatie;
e. het bieden van herplaatsing, indien mogelijk van paarden en pony’s;
f. het creëren van bewustwording met betrekking tot problemen voortkomend uit natuurlijke scheefheid en asymmetrie en daarmee bijdragen aan het voorkomen van deze problemen;
g. het geven van advies met betrekking tot aanschaf, huisvesting en voeding van een paard of pony;
h. Mensen helpen met bewustwording en/of ontspanning door middel van paarden en pony’s.

Hoe werkt de stichting?
De stichting is een non-profit organisatie. Wij werken wij uitsluitend met vrijwilligers die hun vrije uren besteden aan de dagelijkse verzorging van de paarden en de stalruimte. Ook het bestuur van de Stichting Paardenopvang werkt op vrijwillige basis. Alle inkomsten komen ten goede van de paarden.
Sponsoring.
De paarden vragen voer, strooisel, (onderhoud) huisvesting, (onderhoud) weidegang en om de paarden gezond te houden hebben wij regelmatig de veearts, paardentandarts en hoefsmid op bezoek. Om deze kosten te kunnen dragen zijn wij continue op zoek naar bedrijven / particulieren die ons daarbij willen steunen. De wijze waarop dit gebeurd:
1. Een keer per jaar wordt er een open dag georganiseerd op het terrein van de paardenopvang
2. Het indienen van een verzoek tot sponsoring bij banken b.v. de Rabobank
3. Aansluiting bij Dierenlot
4. Via de website kunnen particulieren zich melden voor een bijdrage of adoptie van een paard op afstand.
5. Gebruik maken van Sponsorkliks
6. Het plaatsen van collectebussen bij verschillende bedrijven
7. Het deelnemen aan open dagen met paarden activiteiten of jaarmarkten (voor zover deze geen kosten met zich meebrengen).
Werving meer fondsen
De kosten zijn hoog en het totaal aan donaties dekt deze kosten niet! Er zijn veel verzoeken tot sponsoring aan bedrijven verzonden echter men wil in 99 procent van de gevallen niet doneren vanwege het ontbreken van de ANBI status. Dit is hetzelfde bij giften uit nalatenschappen. Vandaar het verzoek tot ANBI status.

Bestuur:

Gerrit Simmelink Voorzitter
Ingrid Winkel-Abee Penningmeester/Secretaris
Shauni Kuijk Mede-bestuurder

Adresgegevens (contact adres):

Stichting Paardenopvang Achterhoek
Bodendijk 1
7121 GH  AALTEN
KvK: 09202363

ANBI Instelling

Stichting Paardenopvang Achterhoek is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Instelling aangemerkt.

Gewone giften aan culturele ANBI.

U mag daarom uw gewone giften, donaties, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de Stichting Paardenopvang Achterhoek als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven.

Periodieke giften aan culturele ANBI.

Uw gift is een periodieke gift als:
1.U de gift hebt laten vastleggen
2.U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
3.Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
4.U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
5.De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
6.De ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
U mag een periodieke gift aftrekken als u die gift doet aan een:
1. algemeen nut beogende instelling (ANBI);
2. culturele ANBI.

De Stichting Paardenopvang Achterhoek hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over giften, donaties, schenkingen en erfenissen; alles wat u de Stichting schenkt komt dus ook daadwerkelijk bij de Stichting terecht.
Op de website van de Belastingdienst kunt u nog meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen daarvan.

RSIN (fiscaal nummer): 820958888
KvK nummer: 09202363
Contactgegevens:
Bodendijk 1
7121 GH  AALTEN

Bestuur

Naam: Simmelink, Gerrit
Datum in functie: 02-07-2009
Functie: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Winkel-Abee, Ingrid
Datum in functie: 01-09-2020
Functie: Penningmeester/Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Kuijk, Shauni
Datum in functie: 01-09-2020
Functie: Bestuurder
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Bestuurders ontvangen geen beloning.

Het beleidsplan en het financiële verslag is te lezen door op onderstaande links te klikken:
Beleidsplan
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021