Menu Sluiten

De Stichting

Stichting Paardenopvang Achterhoek

Deze is een initiatief van Gerrit Simmelink. Sinds jaar en dag zet Gerrit zich in voor een betere behandeling van paarden en pony’s. Als particulier heeft Gerrit al veel paarden en pony’s van de handel en de slacht gered. Toen het aanbod van afstandspaarden bleef groeien moest er wat gebeuren. Gerrit ging op zoek naar middelen die zijn werk zouden helpen. Met steun van verschillende instanties en bekenden heeft Gerrit in 2009 Stichting Paardenopvang Achterhoek officieel laten registreren.

Hope

Het bestuur

Gerrit

Voorzitter: Gerrit Simmelink
Gerrit is als voorzitter verantwoordelijk voor de contacten met sponsors, dierenbescherming en andere instanties. Hij is degene die de dagelijkse verzorging van de paarden en pony’s organiseert en het vrijwilligerswerk coördineert. Gerrit beschouwt de paarden en pony’s in de opvang als zeer dierbaar. Hij zet zich dagelijks in om met de beperkte middelen van de stichting de meest optimale zorg aan de paarden en pony’s te bieden.

Penningmeester / secretaris: Ellen Scholtens
Ik ben via mijn werk als verpleegkundige binnen gekomen bij de opvang. Nadat Gerrit een incident met zijn honden had gehad was er daarna verpleegkundige zorg nodig  en hier mocht ik mijn steentje aan bijdragen. Daarna ben ik regelmatig blijven komen en vanaf 1 maart 2022 officieel als bestuurslid. Wat mij vooral raakt is de rust op de opvang en de paarden die daar duidelijk genieten. Ik zet mij daar graag voor in.

Bestuurslid: Vacant sinds 7 maart 2023

Bankrekeningnummer: NL41 RABO 0136 9180 18 t.n.v. Stichting Paardenopvang Achterhoek.

Uw gift is van harte welkom!

Telefoonnummer: 06-53566691

e-mail: info@paardenopvangachterhoek.nl