De stichting

Stichting Paardenopvang Achterhoek is een initiatief van Gerrit Simmelink. Sinds jaar en dag zet Gerrit zich in voor een betere behandeling van paarden en pony’s. Als particulier heeft Gerrit al veel paarden en pony’s van de handel en de slacht gered. Toen het aanbod van afstandspaarden bleef groeien moest er wat gebeuren. Gerrit ging op zoek naar middelen die zijn werk zouden helpen. Met steun van verschillende instanties en bekenden heeft Gerrit in 2009 Stichting Paardenopvang Achterhoek officieel laten registreren.

Doelstellingen van de Stichting:

Opvang van paarden en pony’s die verwaarloosd en/of mishandeld zijn.
Opvang voor paarden met blessures waardoor ze niet meer geschikt zijn voor de sport, maar wel voor buitenritten en grondwerk.
Op zoek gaan naar nieuwe eigenaar. Wanneer een goede band lijkt te ontstaan tussen paard en mens mag het paard mee naar zijn nieuwe mens.
Het creëren van bewustwording van eigenaren met betrekking tot diverse problemen tussen paard en mens.

Hope

Het bestuur:

Voorzitter: Gerrit Simmelink

Gerrit
Gerrit is als voorzitter verantwoordelijk voor de contacten met sponsors, dierenbescherming en andere instanties. Hij is degene die de dagelijkse verzorging van de paarden en pony’s organiseert en het vrijwilligerswerk coördineert. Gerrit beschouwt de paarden en pony’s in de opvang als zeer dierbaar. Hij zet zich dagelijks in om met de beperkte middelen van de stichting de meest optimale zorg aan de paarden en pony’s te bieden.

Secretariaat: Céline Manners

Céline

Penningmeester: Hilde Oosten

Hilde

Na een paard van een onnodige dood te hebben gered realiseerde ik mij:  en NU? Niet geschikt om te rijden vanwege een peesaandoening en een stal was veel te duur! Dus maar een rondje bellen naar alle paardenopvang centra. Uiteindelijk kwam ik terecht bij de Stichting Paardopvang Achterhoek. Gelukkig kon ik daar vrij snel terecht.   Maar hoe kwam ik daar vanuit Velsen?   Paardentaxi gehuurd en op naar de Achterhoek. Xalapo staat nu al 7 jaar bij de Stichting – heeft het erg naar zijn zin – is lichamelijk helemaal in orde en kan lekker zijn ding doen. Door deze actie ben ik heel betrokken geraakt bij de paarden – elk met hun specifieke problemen.  Hoe mooi is het als zij zich gelukkig en tevreden voelen!

———————————————————————————————————————————–

Bankrekeningnummer: NL41 RABO 0136 9180 18 t.n.v. Stichting Paardenopvang Achterhoek.

Uw gift is van harte welkom!

Telefoonnummer: 06-53566691

e-mail: info@paardenopvangachterhoek.nl